Κύριο περιεχόμενο

PatraFitness

Τρίμηνη Συνδρομή Προσφορά

Τρίμηνη Ατομική Συνδρομή

Βασική τιμή: 70,00 €
Βασική τιμή προς μεταβολή: 70,00 €
Προσδιορισμός μεταβολής τιμής:
Βασική τιμή με ΦΠΑ:
Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 70,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 70,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / κ.:

Τετράμηνη Συνδρομή Προσφορά

4μηνη Ατομική Συνδρομή

Βασική τιμή: 85,00 €
Βασική τιμή προς μεταβολή: 85,00 €
Προσδιορισμός μεταβολής τιμής:
Βασική τιμή με ΦΠΑ:
Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 85,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 85,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / κ.:

Εξάμηνη Συνδρομή

Εξάμηνη Ατομική Συνδρομή

Βασική τιμή: 125,00 €
Βασική τιμή προς μεταβολή: 125,00 €
Προσδιορισμός μεταβολής τιμής:
Βασική τιμή με ΦΠΑ:
Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 125,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ: 125,00 €
Έκπτωση:
Ποσό ΦΠΑ:
Τιμή / κ.: